Säkerhetskopiering och krisåterställning

Ett företags data är både en resurs och ofta en förutsättning för att det ska överleva. Om alla eller redan delar av företagets data plötsligt förloras, står företaget i värsta fall inför en konkurs.

Att ha sin data i gott förvar är därför livsviktigt. Även om man utlokaliserat dataförvaringen till en molntjänst, bör man alltid ha säkerhetskopior även på annan plats.

Om ett datasystem kraschar så att det inte längre startar upp, eller att data som varit i förvar inte längre kan nås, måste man utföra en krisåterställning. Tyvärr är man sällan redo för det. Att ha en krisåterställningsplan och att regelbundet öva krisåterställning är en viktig del av ett företags verksamhet.

Southcoast-IT har mångårig erfarenhet av planering och implementering av säkerhetskopieringssystem samt krisåterställningsplanering. Behöver ni granska era rutiner för säkerhetskopiering? Har ni någonsin övat krisåterställning?

Ta kontakt så hjälper Southcoast-IT er att sova lugnt utan att bekymra er över företagets data.