Datasäkerhet

Med en allt större del av samhället uppkopplat till Internet är datasäkerhet idag en mycket viktig aspekt för både företag och privatpersoner.

Företags unika data bör skyddas mot intrång, missbruk och stölder. Det kräver åtgärder och noggrannhet av både personalen och samarbetsparter.

I sista hand är företagets ledning ansvarig för att datasäkerheten är tillräcklig. Rubriker om dataintrång och datastölder är tyvärr vardag. Brottslingarna blir allt skickligare och brotten ökar.

Att skydda sin data från missbruk är därför viktigare än någonsin. Många ser datasäkerhet som något invecklat, men med rätt kunnande, teknik och metoder har du och ditt företag kontroll.

Southcoast-IT hjälper dig. Vi utför analyser där företagets datasäkerhet granskas bit för bit. Som resultat får företaget en rapport över läget och rekommendationer för hur eventuella brister ska åtgärdas.

Vi gör en datasäkerhetsplan åt er och utbildar personalen i att följa planen.