Välkommen

Behöver du hjälp med din IT-utrustning, nya system, installation, konsultering, konfigurering, utbildning eller reparationer? Då är Southcoast-IT företaget för dig.

Idag anpassar sig både företagsvärlden och den privata vardagen allt oftare efter IT. Både tekniken och hur den används fortsätter att utvecklas med stormsteg. Hurdan teknik ditt företag har påverkar både företagets affärsmodell och dess företagskultur, strategi och mål. IT är en alltmer integrerad del av varje företags framgång och utveckling, och allt viktigare med tanke på datasäkerhet och trygghet.

Digitalisering i en allt snabbare och föränderlig värld ställer också krav på företagets medarbetare. Utbildning och konsultering är därför minst lika viktigt som själva tekniken. Att planera för framtiden, förebygga risker och följa upp arbetsmetoder, lönar sig.

Southcoast-IT är ett regionalt IT-bolag som finns där för dig, idag och imorgon, genom förändring.

Southcoast-IT verkar med lång erfarenhet inom IT-branschen. Vår personal har jobbat med IT sedan 90-talet, både i Finland och internationellt. Bakom företaget står Kari Uusimäki med ett förflutet inom både försvaret och internationella IT-bolag såsom Digital och HP. Southcoast-IT har därför en bred erfarenhet av bland annat teknisk administration, nätverk, datasäkerhet, utbildning och utveckling.

Idag erbjuder Southcoast-IT ett mångsidigt utbud tjänster och produkter både för företag och konsumenter. Vi finns där för att göra din vardag enklare, effektivare och säkrare.