Produkter

Southcoast-IT representerar flera internationella programtillverkare och är återförsäljare av följande produkter:

  • CHARON-virtualisering med vilken traditionella IT-system av andra arkitekturer än Intel kan virtualiseras och köras på Intel-baserade plattformar.
  • PowerTerm-terminalemulering vilken kan hantera terminaler av olika tillverkares system.
  • IT-apparatur av olika tillverkare, både nya och renew-produkter samt reservdelar.