Programmering

Southcoast-IT utför även programmeringstjänster. Tjänsterna täcker såväl modifiering av befintliga program som projekt där nya moduler eller helt nya program skapas.

Programmeringsspråken kan vara exempelvis Cobol eller Fortran.