Tjänster

Southcoast-IT har ett brett urval av IT-tjänster för både företag och konsumentkunder:

  • Konsultering och stöd för flera operativsystem
  • Virtualisering av hårdvara såsom Alphaserver, VAX, Sparc och PA-risc
  • Utbildning inom operativsystem, systemadministration, datasäkerhet och säkerhetskopiering samt krisåterställning
  • Reparation av IT-apparatur
  • Implementering av IT-system
  • Installation och konfigurering av nätverksapparatur
  • Konsultering och projektutföring för datasäkerhet samt GDPR-dokument
  • Programmeringsprojekt med olika programmeringsspråk
  • Planering och utförande av säkerhetskopieringssystem och krisåterställningssystem