Copyright

Aineettomien oikeuksien suojauslauselma

Tällä sivustolla oleva materiaali, kuten tekstit, kuvat, logot, valokuvat ja videot, on Suomen aineettomien oikeuksien lainsäädännön perusteella suojattua ja Southcoast-IT:n omaisuutta.

Sivustoa käyttäessään on sitoutunut olemaan kopioimatta, jakamatta ja muuttamatta sen sisältämää materiaalia.

Mitään tällä sivustolla olevaa materiaalia tai sen osaa ei saa julkaista, kopioida, jakaa tai muuttaa ilman Southcoast-IT:n kirjallista lupaa.

Klausul om skydd av immateriella rättigheter

Materialet på denna webbplats, som texter, bilder, logotyper, fotografier och videor, skyddas av finsk immaterialrätt och tillhör Southcoast-IT.

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att inte kopiera, dela eller modifiera materialet i den.

Ingen del av denna webbplats får reproduceras, sparas, överföras eller delas, i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Southcoast-IT.

Intellectual property protection clause

The material on this site, such as texts, images, logos, photographs and videos, is protected by Finnish intellectual property law and is the property of Southcoast-IT.

By using the Site, you agree not to copy, share or modify the material contained therein.

No part of this site may be reproduced, copied, transmitted or shared, in any form or by any means, without prior written permission from Southcoast-IT.