Tietoturva

Koska yhä suurempi osa yhteiskunnasta on kytketty Internetiin, tietoturva on nykyään erittäin tärkeä ja keskeinen tehtäväkenttä sekä yrityksille että kuluttajille.

Yritysten ainutlaatuiset tiedot tulisi suojata luvatonta tunkeutumista, väärinkäyttöä ja varkauksia vastaan. Se vaatii toimenpiteitä ja tarkkuutta sekä henkilöstöltä että yhteistyökumppaneilta.

Viime kädessä yrityksen johto vastaa siitä, että tietoturva on kattava. Otsikot tietosuojarikkomuksista ja tietovarkauksista ovat valitettavan yleisiä. Rikolliset ovat yhä ammattitaitoisempia ja rikokset lisääntyvät kaiken aikaa.

Tietojen suojaaminen väärinkäytöltä on siis tärkeämpää kuin koskaan. Monet voivat pitää tietoturvaa monimutkaisena, mutta oikeilla tiedoilla, tekniikalla ja menetelmillä hallinta pysyy käsissä.

Southcoast-IT auttaa teitä. Teemme analyyseja, joissa yrityksen tietoturva tutkitaan yksityiskohtaisesti. Tuloksena yritys saa raportin tilanteesta ja suositukset puutteiden korjaamiseksi.

Teemme tietoturvasuunnitelman ja koulutamme henkilöstön noudattamaan suunnitelmaa.