GDPR

Sedan 2018 är EU:s direktiv om hantering av personuppgifter (GDPR) bindande för alla företag och sammanslutningar i Finland. Följderna av en miss i hanteringen av personuppgifter kan vara katastrofal eftersom riskerna är stora och böterna skyhöga.

Därför gäller det att snarast möjligt granska läget och åtgärda eventuella brister, men även att följa upp hanteringen.

Hos Southcoast-IT hjälper vi genom att förklara vilka krav GDPR ställer på företaget. Vi hjälper er att göra upp de dokument som GDPR förutsätter, analyserar skyddsåtgärderna och ger råd i utförandet.